Program

5. VETERINARSKA DELAVNICA - elektroporacija, četrtek in petek, 12. in 13. 5. 2022

Delavnica bo potekala na Kliniki za male živali Veterinarske fakultete Univerza Ljubljana (Cesta v Mestni log 47, Ljubljana). Predavanja bodo v angleščini.
Delavnica je omejena na 16 udeležencev. Udeležencem ECT delavnice pripada 3,6 točk iz naslova strokovnega izpopolnjevanja veterinarjev.
Predavatelji: Miklavcic D., Čemazar M., Serša G., Trotovšek B. & Đokić M., Tozon N., Račnik J., Impellizeri J., Lampreht Tratar U., Milevoj N., Nemec A., Brložnik M.
Moderatorica/Chairperson : Prof. dr. Nataša Tozon

Četrtek, 12. maj 2022

Day 1 (Small Animal Clinic, Veterinary faculty Ljubljana)
9.00 - 9.30 Electroporation of cells and tissues by high voltage electric pulses (D. Miklavcic)
9.30 - 10.00 Tumor biology and preclinical electrochemotherapy (M. Čemazar)
10.00 - 10.30 Electrochemotherapy in human oncology (G. Serša)
10.30 - 11.00 Electrochemotherapy of deep - seated tumors (B. Trotovšek & M. Đokić)

11.00 - 11.30 Odmor/Coffee Break

11.30 - 12.00 Electrochemotherapy in veterinary oncology- dogs and cats (N. Tozon)
12.00 - 12.30 Electrochemotherapy in exotic pets (J. Račnik)
12.30 - 13.30 Clinical cases (J. Impellizeri)

13.30 - 15.00 Kosilo/Lunch

15.00 - 17.00 Practical work I

Petek, 13. maj 2022

Day 2 (Small Animal Clinic, Veterinary faculty Ljubljana)
9.00 - 9.30 Gene electrotransfer with IL-12 - how did the preclinical work help using veterinary medicine? (U. Lampreht Tratar)
9.30 - 10.00 Treating mast cell tumors in dogs with electrochemotherapy and gene electrotransfer (N. Milevoj)
10.00 - 10.15 Treating oral tumors in dogs with electrochemotherapy and gene electrotransfer (A. Nemec)
10.15 - 10.30 Contrast-enhanced ultrasound as predictive factor for electrochemotherapy and gene electrotransfer in canine cutaneous and subcutaneous tumors (M. Brložnik)

10.30 - 11.00 Odmor/Coffee Break

11.00 - 11.30 How to talk with owners about electrochemotherapy and gene electrotransfer? (N. Tozon)
11.30 - 12.30 Case reports

13.30 - 14.00 Kosilo/Lunch

14.00 - 16.00 Practical work II (patient follow-up) & Discussion
16.00 - 16.30 Concluding remarks

Registracija ELEKTROPORACIJA

Organizator: Onkološki inštitut Ljubljana - OI Ljubljana, Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani - ULVF, Slovensko združenje veterinarjev za male živali - SZVMŽ

Kontakt: ulampreht@onko-i.si

Prof. dr. Nataša Tozon
e-naslov: natasa.tozon@vf.uni-lj.si

image
PREDKONGRESNI DAN - dermatologija, četrtek, 19. 5. 2022

Predkongresni dan bo potekal v Kongresnem centru Bernardin - dvorana Pharos, Portorož (Obala 2, Portorož).

Četrtek, 19. maj 2022

CITOLOGIJA KOŽNIH SPREMEMB V PRAKSI
Predavatelji/Lecturers: Kotnik T., Furman E., Hercog Gerbec N., Stariha Pipan S. 

Moderatorica/Chairperson : Kralj L
9.15 – 10.00 Kotnik T. Uvod: citološka diagnostika vnetih sprememb na koži
10.00  – 10.45 Furman E. Citološka diagnostika tumorjev kože 1

10.45 – 11.15 Odmor/Coffee Break

Moderatorica/Chairperson : Kralj L
11.15 – 12.00 Kotnik T. Klinični primeri
12.00 – 12.45 Furman E. Citološka diagnostika tumorjev kože 2

12.45 – 14.15 Kosilo/Lunch

Moderatorica/Chairperson : Kralj L
14.15 – 15.00 Hercog Gerbec N. Klinični primeri
15.00 – 15.45 Furman E. Citološka diagnostika tumorjev kože 3

15.45 – 16.15 Odmor/Coffee Break

Moderatorica/Chairperson: Kralj L
16.15 – 17.00 Stariha Pipan S. Klinični primeri
17.00 – 17.45 Hercog Gerbec N. Klinični primeri 
17.50 – 18.00 Kahoot - nagradni kviz

Registracija DERMATOLOGIJA

PREDKONGRESNI DAN - ortopedija, četrtek, 19. 5. 2022

Predkongresni dan bo potekal v Kongresnem centru Bernardin - dvorana Emerald, Portorož (Obala 2, Portorož).

Četrtek, 19. maj 2022

ORTOPEDIJA/ORTHOPAEDICS 
Predavatelji/Lecturers: Schwarzmann T., Petrič T., Matko M. 

8.00–9.00 Registracija/Registration
9.00–9.15 Otvoritev seminarja z delavnico/Opening

T Schwarzmann
9.15–10.00 Hot topics in orthopaedics diagnosis and surgery – what is new, what is established, PART 1
10.00–10.45 Hot topics in orthopaedics diagnosis and surgery – what is new, what is established, PART 2

10.45–11.15  Odmor/Coffee Break

11.15–12.00 What is hot in small animall orthopaedics – cases

12.00–13.30 Kosilo/Lunch

13.30–14.15 Interactive cases (seminar participants present their orthopaedic cases)

T Petrič/M Matko
14.15–14.45 Uporaba zaklepnih sistemov 1,5 mm za osteosinteze pri malih pasmah psov in mačkah

14.45–15.15  Odmor/Coffee Break

15.15–16.00 Praktična vaja (6 delovnih mest, umetne kosti): uporaba zaklepnih sistemov 1,5 mm, 1. del
16.00–16.45 Praktična vaja, 2. del

Registracija ORTOPEDIJA

KONGRESNI DAN - gastroenterologija, stomatologija, onkološka kirurgija, petek in sobota, 20. in 21. 5. 2022

Petek, 20. maj 2022

Simpozij bo potekal v Kongresnem centru Bernardin - dvorana Emerald, Portorož (Obala 2, Portorož).
Predavatelja/Lecturers: Neiger R., Stengel C.

7.30 – 9.00 Tek – ozaveščanje dobrobiti veterinarjev
7.30 – 9.00 Prijava udeležencev
9.00 – 9.15 Otvoritev simpozija (Seliškar)

Moderator/Chairperson : Matko M
9.15 – 10.00 Neiger R. Regurgitation – diseases of the esophagus
10.00  – 10.45 Neiger R. Vomiting – physiology, causes and how to work-up and treat

10.45 – 11.15 Odmor/Coffee Break

Moderatorica/Chairperson : Tozon N
11.15 – 12.00 Neiger R. Chronic diarrhea in dogs – differentials and structured approach
12.00 – 12.45 Neiger R. Chronic diarrhea in dogs – FRE, PRE, SRE, a jungle of abbreviations

12.45 – 14.15 Kosilo/Lunch

Moderatorica/Chairperson : Hrušovar Podpečan S
14.15 – 15.00 Stengel C. When and how to perform GI endoscopy
15.00 – 15.45 Stengel C. How to interpret abnormal liver parameters

15.45 – 16.15 Odmor/Coffee Break

Moderatorica/Chairperson : Černe Ž
16.15 – 17.00 Stengel C. Large intestinal problem: constipation, fecal incontinence or large intestinal diarrhea
17.00 – 17.45 Neiger R. Antibiotic stewardship in private practice

17.45 – 19.00 Volilna skupščina SZVMŽ
20.00 Svečana večerja


Sobota, 21. maj 2022

Simpozij bo potekal v Kongresnem centru Bernardin - dvorana Emerald, Portorož (Obala 2, Portorož).
Predavatelja/Lecturers: Nemec A., Plavec T.

8.00 – 9.00 Prijava udeležencev

Moderatorica/Chairperson : Hrušovar Podpečan S
9.00 – 9.45 Nemec A. Aseptični pristop in uporaba antibiotikov v stomatologiji - več prvega in manj drugega
9.45 – 10.30 Nemec A. Zamejitev novotvorb ustne votline in principi multimodalnega zdravljenja

10.30 – 11.00 Odmor/Coffee Break

Moderator/Chairperson : Černe Ž
11.00 – 11.45 Plavec T. Velikih pet z dobro prognozo (pet velikih novotvorb, ki se zdravijo predvsem kirurško in imajo dobro do zelo dobro prognozo, pa pogosto končajo evtanazirani)
11.45 – 12.30 Plavec T. Majhni in zoprni (majhne novotvorbe in večji diagnostično-terapevtski izziv)

12.30 – 14.00 Kosilo/Lunch

Moderatorica/Chairperson : Černe Ž
14.00 – 14.45 Nemec A. Urgence v stomatologiji - kdaj se zares mudi?
14.45 – 15.30 Nemec A. Nepravilen ugriz - prepogost, da se mu ne bi posvetili

15.30 – 16.00 Odmor/Coffee Break

Moderatorica/Chairperson : Kastelic Hrček A
16.00 – 16.45 Plavec T. Mastocitomi kot kirurško-diagnostični izziv
16.45 – 17.30 Plavec T. Pasemske predispozicije v onkološki in mehkotkivni kirurgiji

17.30 Zaključek simpozija

Registracija DVODNEVNA Registracija ENODNEVNA

ZA VETERINARSKE TEHNIKE, sobota, 21. 5. 2022

Sobota, 21. maj 2022

Simpozij bo potekal v Kongresnem centru Bernardin - dvorana Emerald, Portorož (Obala 2, Portorož).
Predavatelji/Lecturers: Kastelic Hrček A., Ravnik Verbič U., Suhadolc Scholten S., Seliškar A., Matko M., Pavlin D., Krofič Žel M.

8.00 – 9.00 Prijava udeležencev

Moderatorica/Chairperson : Kastelic Hrček A
9.00 – 10.30 Pavlin D. Kako pregledati mačko - in preživeti?  

10.30 – 11.00 Odmor/Coffee Break

Moderator/Chairperson: Seliškar A
11.00 – 11.45 Seliškar A. Anestezija za tehnike
11.45 – 12.30 Matko M. Pooperacijska oskrba

12.30 – 14.00 Kosilo/Lunch

Moderatorica/Chairperson : Suhadolc Scholten S
14.00 – 14.45 Kastelic Hrček A./ Ravnik Verbič U. Projekti FECAVA
14.45 – 15.30 Suhadolc Scholten S. Hospitalna oskrba

15.30 – 16.00 Odmor/Coffee Break

Moderatorica/Chairperson : Hrušovar Podpečan S
16.00 – 16.45 Krofič Žel M. Priprava pacienta in omejitve slikovne diagnostike prebavil psov in mačk

Registracija VETERINARSKI TEHNIKI

Predavatelji