Predavatelji na XXXIII. Simpoziju SZVMŽ o aktualnih boleznih malih živali

image

Doc. dr. Ana Nemec, dr. vet. med., Dipl. AVDC, Dipl. EVD, spec. med. psov in mačk

Ana Nemec je diplomirala leta 2004 na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in še isto leto nadaljevala z multidisciplinarnim podiplomskim študijem biomedicine na Univerzi v Ljubljani. Doktorica znanosti je postala leta 2009. Leta 2012 je uspešno zaključila 3-letno specializacijo s področja stomatologije in oralne kirurgije na Univerzi v Kaliforniji, Davis, ZDA in leto kasneje uspešno opravila mednarodni specialistični izpit in postala Diplomatka Ameriškega in Evropskega kolegija za veterinarsko stomatologijo (Dipl. AVDC, EVDC). Ana je od leta 2012 docentka na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer od leta 2019 klinično dela na Kliniki za male živali kot veterinar-specialist. Ana je tako na Veterinarski fakulteti kot v različnih mednarodnih združenjih članica številnih odborov, ima pa tudi svoje podjetje za svetovanje in permanentno izobraževanje. Ana je pridružena urednica revije ”Veterinary Dentistry and Oromaxillofacial Surgery”, recenzentka v mednarodnih znanstvenih in strokovnih revijah ter avtorica več znanstvenih in strokovnih člankov – zlasti jo zanimata ustna biologija in onkologija; njena največja strast pa je poučevanje veterinarske stomatologije.

image

Dr. Christiane Stengel, dr. vet. med., Dipl. ECVIM

Christiane Stengel studied veterinary medicine at the Tierärztliche Hochschule Hannover, Germany. After gaining her Veterinary degree in 1997 she started work as an assistant doctor at the small animal internal medicine clinic of the Ludwig-Maximilians-Universität München. Here she also did her doctoral thesis on treatment of FIV to gain her degree as Dr. med. vet. Christiane then became employed as a clinician and lecturer from 2000 to 2002. In 2002 she started her Residency in small animal internal medicine in München and at Veterinary Teaching Hospital der University of Georgia, USA which she finished at the end of 2004. From 2005 to beginning of 2020 Christiane worked as an internal medicine specialist and was the head of the internal medicine service at the Tierklinik Hofheim, the largest private small animal clinic in Germany. In 2020 she became self-employed with the telemedicine service zweitmeinung-tierarzt.de.
Christiane is a Diplomate of the European College of Veterinary Internal Medicine-Companion Animals and EBVS® European Veterinary Specialist in Small Animal Internal Medicine and a German Specialist (Fachtierarzt) for Small Animal Internal Medicine.

image

Prof. dr. Reto Neiger, dr. vet. med., PhD, Dipl. ECVIM-CA, Dip. ACVIM

Reto Neiger, a citizen from Switzerland gained a Swiss Veterinary degree in 1988 from the University of Berne and then worked as locum one year in mixed private practice (cows, horses, small animals) and as a research fellow (in veterinary pathology) one year to gain his Dr.med.vet. He then returned to academia where he completed an internship and residency in Internal Medicine in Berne, Switzerland and Louisiana, USA. To gain his PhD he carried out research into canine and feline Helicobacter infections at the human teaching hospital in Berne. From 1999 to 2003 Reto Neiger was a lecturer at the Royal Veterinary College in London, UK and from 2003 to 2016 he was Professor and head of the Small Animal Internal Medicine Department of the University in Giessen, Germany. From 2017 to the end of 2019 he was working as internal medicine specialist in the German largest private small animal clinic in Hofheim. He is currently country medical director of Evidensia DACH (Germany, Switzerland, Austria), the largest veterinary group in Europe. He is a Diplomat of the American and European College of Veterinary Internal Medicine.

image

Dr. Tanja Plavec, dr. vet. med.

Tanja Plavec je diplomirala leta 2003 na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in isto leto  nadaljevala z multidisciplinarnim podiplomskim študijem biomedicine. V sklopu raziskovalnega dela se je eno leto podiplomskega študija usposabljala na referenčni Veterinarski kliniki v Hofheimu (Tierklinik Hofheim). Doktorica znanosti je postala leta 2008, zatem se je posvetila predvsem pedagoškemu delu in do junija 2018 delala kot asistentka pri kirurških predmetih na Kliniki za male živali Veterinarske fakultete. Leta 2018 je svojo strokovno pot nadaljevala na Veterinarski kliniki v Hofheimu, kjer se je ukvarjala z veterinarsko onkologijo in onkološko kirurgijo malih živali. Od novembra 2021 je Tanja spet članica kolektiva Klinike za male živali Veterinarske fakultete, kjer je odgovorna za mehkotkivno in onkološko kirurgijo malih živali.
Tanja Plavec je tudi aktivna članica Evropskega združenja za veterinarsko onkologijo in Veterinarskega združenja za onkološko kirurgijo in recenzentka ter avtorica več znanstvenih in strokovnih člankov s področja onkologije in kirurgije.

image

Dr. Erika Furman, dr. vet. med., Diplomate ECVCP

Erika Furman was born in Fürth, Germany, where she lived until she was eight years old. She then moved to Slovenia, where she completed her studies and graduated from Veterinary Faculty University of Ljubljana in 1997. From 2011 to 2015, she successfully completed the European College for Veterinary Clinical Pathology (ECVCP) residency at Laboratory InVitro Vienna (now Idexx). In 2017, she passed the ECVCP College examination and became a European Specialist in Veterinary Clinical Pathology. At InVitro/Idexx in Vienna, she worked as a senior clinical pathologist and deputy manager until January 2019.
After this experience-rich episode, she decided to open the Vet Clin Path Lab Service "e-fur", which offers the evaluation of classical and digital cytology, establishing clinical pathology review of blood results and in-house laboratory optimization. In addition, she joined in October 2020 Synlab.Vet Germany as a member of the specialist's board and performing routine cytology.
She is a speaker at international congresses, organizes and gives lectures at various training courses and seminars, and promotes the vet clin path on all levels. Her daily routine consists mainly of reading cytology cases, method validation and quality control of laboratory instruments and consulting. Before her "lab time" she worked for 14 years in two small animal clinics, Toplica in Slovenia and Tierklinik Holabrunn in Austria.

image

Dr. Thomas Schwarzmann, dr. vet. med.

Thomas Schwarzmann was born and raised in Rankweil, Vorarlberg, Austria. He graduated from the University of Veterinary medicine in Vienna in 1992. He then spent some time at the Veterinary Teaching Hospital in Knoxville, Tennessee and at the Breitensee Veterinary Clinic in Vienna. Since 1993, he has been the founder and director of the Small Animal Clinic in Rankweil, in Austria. In 1996 he received his doctorate in veterinary medicine (topic: Temporary immobilisation of joints by bridging with an external fixator in dogs and cats) and became a specialist veterinarian for small animals in 2001 (Federal Chamber of Vienna). Since 2002 he is a member of the German speaking and the international group of AO vet, faculty member and chair at the AO Foundation Davos, since 2020 chairman of the AO course in Salzburg, since 2020 chairman of the German speaking Friends of AOVET. In 2016 he was awarded "Instructor of the Year 2015" by the University of Veterinary Medicine Vienna. Since 2015 he has been a member of the advisory board for the New Vision Veterinary Hospital in Rwanda and regularly trains Rwandan veterinarians locally and in Austria. He is very active in promoting scientific and cultural exchange between African and Austrian students and opened a new small veterinary clinic in Kigali, Rwanda in 2022.

image

Izr. prof. Alenka Seliškar, dr. vet. med., spec. med. psov in mačk

Alenka Seliškar je diplomirala leta 1993 na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer se je pol leta kasneje tudi zaposlila. Doktorica znanosti s področja veterinarske anesteziologije in intenzivne terapije je postala leta 2000. Je izredna profesorica za področje Veterinarska medicina in predava izbirni predmet Anesteziologija na dodiplomskem študiju veterinarstva na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je vodja oddelka za anesteziologijo Klinike za male živali. Od leta 2002 je članica Upravnega odbora Slovenskega združenja veterinarjev za male živali, trikrat je bila predsednica združenja. Opravlja klinično, pedagoško in raziskovalno delo na področju veterinarske anesteziologije in protibolečinskega zdravljenja psov in mačk. Leta 2019 je sodelovala pri raziskavi, ki je bila uvrščena med dosežke projekta Odlični v znanosti 2019 Agencije za raziskovanje Republike Slovenije.

image

Milan Matko, dr. vet. med., spec. med. psov in mačk

Diplomiral leta 1983 na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Po diplomi  je 11 let delal v mešani praksi v Veterinarski postaji v Šoštanju in nato 4 leta v Veterinarskem centru v Celju. Od Leta 1999, lastnik, ustanovitelj in vodja Veterinarske bolnišnice Toplice-centra za zdravljenje živali v Topolšici. Leta 1993 se je izobraževal v Švici v Solothurnu na privatni veterinarski kliniki pri dr. Alfredu Neuhausu  ter leta 1996 v Združenih državah Amerike na University of Illinois, Small Animall Clinic v Urbani pri prof. dr. Ann L. Johnson, in leta 1997 na Ohio State University College of Veterinary medicine v Columbusu, pri prof. dr. Marvinu L. Olmsteadu.
Predava na veterinarskih simpozijih, kongresih in delavnicah v Slovenji, v tujini pa je predaval v Budimpešti, Zagrebu, Varaždinu, Varni, Sofiji in v Beogradu. Objavlja poljudne in strokovne članke v različnih publikacijah. Leta 2008 mu je VZ Slovenije podelila naziv Specialist za medicino psov in mačk. Dva mandata je bil predsednik SZVMŽ in enako dva mandata predsednik Veterinarskega društva Celje. Njegov večji interes so obolenja hrbtenice pri psih in mačkah in artrologija ter artroskopske operacije pri psih.

image

Andreja Kastelic Hrček, dr. vet. med.

Andreja Kastelic Hrček je diplomirala na Veterinarski fakulteti v Ljubljani pred 10 leti in od takrat opravlja klinično delo v zasebnih veterinarskih klinikah za male živali. Poleg kliničnega dela se že od študentskih let dalje ukvarja z marketingom, ustvarjanjem digitalnih multimedijskih vsebin in grafičnim oblikovanjem. Veliko časa posveti delu za skupnost veterinarjev za male živali. V Sloveniji z ustanovitvijo in administriranjem dveh Facebook skupin (Veterinarji za male živali - druženje, pomoč in debate in Podiplomsko izobraževenje veterinarjev za male živali), z aktivnim udejstvovanjem v združenjih (SZVMŽ in Veterinarski Zbornici Slovenije) in s sodelovanjem pri raznih projektih za obveščanje javnosti. Zadnja tri leta je urednica digitalnih vsebin za Evropsko združenje veterinarjev za male živali (FECAVA).

image

Doc. dr. Darja Pavlin, dr. vet. med.

Darja Pavlin je diplomirala na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2000. Od leta 2002 je zaposlena na Veterinarski fakulteti, Kliniki za kirurgijo in male živali, sprva kot asistentka za področje Bolezni in zdravstveno varstvo živali, nato pa kot mlada raziskovalka. Podiplomsko izobraževanje je zaključila leta 2010 z zagovorom doktorata "Učinki električno posredovanega vnosa plazmidne DNA, ki nosi zapis za IL-12, pri zdravljenju induciranih tumorjev miši in spontanih tumorjev psov". Od leta 2010 dela na Kliniki za kirurgijo in male živali kot specialistka na oddelku za interno medicino. Njene delovne obveznosti zajemajo raziskovalno, pedagoško in strokovno-operativno delo, predvsem na področju onkologije in endokrinologije malih živali.

image

Sara Suhadolc Scholten, dr. vet. med.

Sara Suhadolc Scholten se je po končani Gimnaziji Ledina vpisala v prvi letnik Veterinarske fakultete v Zagrebu in se leta 1992 prepisala na Veterinarsko fakulteto v Ljubljani z uspešno opravljenim 1. letnikom. Študij je zaključila leta 2001, leto kasneje pa opravila tudi strokovni izpit. Od leta 1997 do 1999 je delala kot študent-tehnik na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete, od leta 1999 pa vse do zaključka študija pa je delala kot pomočnik-anestezist na KKMŽ. Kot vodja hospitalne enote je nenehno v stiku s psi in mačkami, kar je bila njena želja že od osnovnošolskih let.

image

Asist. dr. Urša Ravnik Verbič, dr. vet. med.

Urša Ravnik Verbič je diplomirala na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2005. Leta 2006 se je zaposlila na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete v Ljubljani kot strokovna sodelavka in še v istem letu nadaljevala s podiplomskim študijem biomedicine na Univerzi v Ljubljani. Pod mentorstvom prof. dr. Nataše Tozon je raziskovala patogenezo in imunski odziv psov pri naravni okužbi z bakterijo Anaplasma phagocytophilum. Obenem je še naprej delala kot veterinarka na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete. Doktorat znanosti je pridobila leta 2012.
Urška Ravnik Verbič je trenutno asistentka na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, kjer se ukvarja s področjem interne medicine, infekcijskih bolezni in oftalmologije psov in mačk. Vpletena je v delo s študenti, prav tako sodeluje kot predavateljica na izobraževanjih Veterinarske fakultete.

image

Prof. dr. Nataša Tozon, dr. vet. med., spec. med. psov in mačk

Prof. dr. Nataša Tozon graduated from the Veterinary faculty of the University of Ljubljana in 1991. In 1995, she completed her master's studies and in 1998 she obtained her doctoral degree, defending the doctoral dissertation »The occurence and progression of renal pathological changes in feline immunodeficiency virus-infected cats«.
In 2014 she was appointed as Full Professor in field of Animal Health and Diseases – Internal Medicine of Small Animals at the Veterinary Faculty in Ljubljana. Since 1997 she has been lecturing different subjects, primarily infectious diseases and clinical oncology. She is a member of the Research Programme Group P4 0053, researching endocrine, immune and enzyme responses in healthy and diseased animals and participates in several research projects, primarily in the field of translational oncology and current infectious diseases of dogs and cats. She also received a special achievement award for research work from the Veterinary Faculty in 2016. Furthermore, in 2017 one of her publications was selected for »Excellent in Science«, which is rewarded by the the Scientific Research Councils of Slovenian Research Agency. She was a mentor to three junior researchers, mentor or co-mentor to 6 postgraduate students (one masters and five doctoral) as well as seven student research studies.
Prof. Nataša Tozon participated in curriculum of Veterinary Faculty in Pisa, Italy and Veterinary Faculty, University of Jerusalem, Israel as an invited lecturer. Since 2007, she has been teaching postgraduate studies in Clinical Oncology – Masters in Oncology at the Veterinary Faculty in Pisa, Italy. As an invited lecturer she also participated in the 1st World Congress in the field of electroporation in year 2015. Nataša Tozon is a member of the organizing, editorial and program committee of the annual international workshop on the use of electrochemotherapy and gene electrotransfer in veterinary medicine. She frequently participates as an invited lecturer at different types of education in the field of electroporation based therapies around the globe.
As a reviewer, she has collaborated with numerous professional and scientific journals: the Slovenian Veterinary Resarch, Journal of Small Animal Practice, Current Medical Chemistry, Veterinary Archives of Zagreb, Ticks and Tick-Borne Diseases, Ciencia Rural, Journal of Veterinary Medical Science , Medical & Biological Eng & Computing.
She is a member of numerous professional associations, the Veterinary Chamber of Slovenia, the Slovenian Small Animal Veterinary Association (member of the management board since 2004, President of the management board 2006-2008, 2010-2012 and 2016-2018), member of the Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) and the World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). From 2006 she is also a representative of Slovenia at WSAVA, ESVONC, ESVIM and ISCAID.
In her clinical work she uses her professional experience to successfully transfer knowledge gained from research work to clinical practice. Nataša Tozon is one of the first in the world to introduce some alternative methods of treatment of oncologic diseases, such as electrochemotherapy and immunotherapy employing interleukin-12 gene electrotransfer into veterinary medicine. 

image

Prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol.

Maja Čemažar graduated from Biotechnical faculty, University of Ljubljana and received her PhD in basic medical sciences from the Medical Faculty, University of Ljubljana in 1998. After PhD she was a postdoctoral fellow and researcher at Gray Cancer Institute, UK from 1999 to 2001. Later on, in 2004, she was an associate researcher at the Institute of Pharmacology and Structural Biology in Toulouse, France. Currently she works at the Departments of Experimental Oncology, Institute of Oncology Ljubljana and at the Faculty of Health Sciences, University of Primorska, Slovenia. She is active in the field of gene electrotransfer employing plasmid DNA encoding different therapeutic genes and therapies with vascular disrupting agents. In 2006 she received the Award of the republic of Slovenia for important achievements in scientific research and development in the field of experimental oncology. In 2018 she was awarded the 2018 Frank Reidy Award for Outstanding Achievements in Bioelectrics. She is the author of more than 200 articles in peer-reviewed journals.
Tumor biology and preclinical electrochemotherapy Electrochemotherapy is an ablative method that consists of chemotherapy followed by local application of electric pulses (electroporation) to the tumor to increase drug delivery into cells in tumors. Only drugs that have hampered transport through the plasma membrane have an increased drug uptake by electroporation. So far, only cisplatin and bleomycin have found their way from preclinical testing to clinical use. A several-fold increase of their cytotoxicity by electroporation of cells have been demonstrated in in vitro studies. Moreover, electrochemotherapy proved to be an effective antitumor treatment after local or systemic administration of either of the drugs. Electrochemotherapy studies using either bleomycin or cisplatin in several tumor models elaborated treatment parameters for effective local tumor control. Besides different route of administration, the dosage, timing and electrical parameters were defined in preclinical studies. Furthermore, mechanisms of antitumor effectiveness of electrochemotherapy were determined being, direct cytotoxicity due to the action of drugs, vascular disrupting action and immune response modulation. Furthermore, electrochemotherapy was evaluated in combination with other established treatment modalities, like irradiation, and new approaches, like gene therapy. These new approaches will also be presented during the lecture.

image

Prof. dr. Gregor Serša, univ. dipl. biol.

Gregor Sersa graduated from Biotechnical faculty, University of Ljubljana and received his PhD in 1988 from Faculty of Medicine, University of Ljubljana. From 2003 he is a full professor Full Professor of  molecular biology at Biotechnical Faculty, University of Ljubljana.  He is employed at the Institute of Oncology in Ljubljana as Head of the Department of Experimental Oncology. His specific field of interest is the effect of electric field on tumor cells and tumors as drug and gene delivery system in different therapeutic approaches. Besides experimental work, he is actively involved in the education of undergraduate and postgraduate students at the University of Ljubljana. From 1998 he is Editor in Chief of journal “Radiology and Oncology” and from 2015 he is an associate member of Slovenian Academy of Science and Arts.
Electrochemotherapy in human oncology Electrochemotherapy is a local treatment of cancer, which combines the administration of the chemotherapeutic drug followed by application of electric pulses to the tumour, in order to facilitate the drug uptake into the cells. Currently, only two chemotherapeutics are used in electrochemotherapy, bleomycin and cisplatin, which both have hampered transport through the plasma membrane without electroporation of tumours. Preclinical studies focused on the treatment parameters, route of drug administration and proved its effectiveness on several experimental tumour models. Based on the known mechanisms of action, electrochemotherapy has been successfully tested in the clinics and is now in standard treatment of cutaneous tumours and metastases. Electrochemotherapy as a platform technology, is now being translated also into the treatment of bigger and deep seated tumours. With new electrodes and new electric pulse generators, clinical trials are on-going for treatment of liver metastases and primary tumours, of pancreas, bone metastases and soft tissue sarcomas, as well as brain metastases, tumours in in oesophagus or in rectum.

image

Asist. dr. Nina Milevoj, dr. vet. med.

Nina Milevoj, DVM, is a junior researcher at Small Animal Clinic of the Veterinary Faculty, University of Ljubljana, Slovenia. She graduated as a Doctor of Veterinary Medicine from the University of Ljubljana, Slovenia in 2016. Before graduation, she completed six months of practical training in oncology, internal medicine and surgery at Royal Veterinary College London, Veterinary Referral and Critical Care Centre (VRCC) in Essex and University College Dublin. After graduation  she continued her education with Interdisciplinary PhD Programme in Biomedicine, University of Ljubljana, under the mentorship of prof. Nataša Tozon, while working as a veterinarian at the Small Animal Clinic.  Her main area of research is electroporation-based treatment of tumors in dogs and cats. She is regularly attending congresses and symposia in Slovenia and abroad in the fields of oncology, internal medicine, cytology and diagnostic imaging.

image

Asist. dr. Urša Lampreht Tratar, dr. vet. med.

Urša Lampreht Tratar graduated from Veterinary faculty, University of Ljubljana and received her PhD in biomedicine from the Medical Faculty, University of Ljubljana in 2018. She currently works at the Department of Experimental Oncology, Institute of Oncology Ljubljana. Her specific interest in the electroporation field are clinical studies on spontaneous tumors in dogs combining electrochemotherapy and IL-12 gene electrotransfer.
Treating mast cell tumor in dogs by electrochemotherapy and gene electrotransfer.

image

Asist. dr. Martina Krofič Žel, dr. vet. med.

Asist. dr. Martina Krofič Žel, dr. vet. med. je na Veterinarski fakulteti leta 2007 zaključila študij veterinarske medicine in leta 2015 podiplomski študij biomedicine. Od leta 2009 je zaposlena na Kliniki za male živali Veterinarske fakultete, kjer se ukvarja z endoskopsko in slikovno diagnostiko ter interno medicino psov in mačk. Kot asistentka je vključena v pedagoški proces.